WhatsApp: 06-44266464
A A A

Vervoerdersaansprakelijkheid

Het transport van goederen brengt risico's met zich mee, dat is onvermijdelijk. Voor transportondernemingen (eigenlijke en ‘papieren’ vervoerders) is het van groot belang zich te verzekeren tegen de financiële gevolgen van de risico’s. Voor de beroepsvervoerder is een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering dus essentieel. U kunt immers aansprakelijk gesteld worden voor schade aan goederen, die u voor anderen vervoerd.

De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering van Froonacker dekt de aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van de vervoerde zaken. Of een vervoerder daadwerkelijk aansprakelijk is, is afhankelijk van internationale verdragen en nationale wetgeving die van toepassing zijn. In die verdragen komt naar voren wanneer de vervoerder altijd aansprakelijk is en voor welke schadeoorzaken hij zich juist mag vrijtekenen.

De aansprakelijkheid is vaak gelimiteerd. Aangezien de transportverzekeringen een uitgesproken internationaal karakter hebben, worden de limieten van de aansprakelijkheidsbeperkingen vaak uitgedrukt in Special Drawing Rights (SDR per kg of een aantal SDR per collo). Schade aan of verlies van de vervoerde zaken veroorzaakt door opzet of grove schuld van de vervoerder is uitgesloten. Indien hiervan sprake is, is de aansprakelijkheid van de vervoerder niet beperkt. Froonacker heeft jarenlange ervaring opgebouwd op het gebied van transportverzekeringen.

Voor meer informatie, een passend advies of het aanvragen van de verzekering kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.