WhatsApp: 06-44266464
A A A

Gebouwen

De bedrijfsgebouwenverzekering vergoedt schade aan gebouwen inclusief bijgebouwen en terreinafscheidingen ontstaan door brand, ontploffing, blikseminslag en storm, inbraak en aanrijding. Er is een extra uitgebreide waterschadedekking mogelijk. Jaarlijks worden het verzekerde bedrag en de premie aangepast met een index om onderverzekering te voorkomen. Verder kunt u onder- of oververzekering voorkomen door de herbouwwaarde correct vast te stellen. Onder- of oververzekering wordt in het geheel voorkomen als u het gebouw door deskundigen laat taxeren. Schade aan fundamenten wordt niet standaard door de verzekering gedekt maar kan middels een aantekening op de polis worden meeverzekerd. Daarnaast is het mogelijk om glas en inductie mee te verzekeren.

Voor meer informatie, een passend advies of het aanvragen van de verzekering kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.