WhatsApp: 06-44266464
A A A

Construction All-Risks (CAR)

De CAR-verzekering vergoedt de kosten van herstel of vervanging in verband met beschadiging die tijdens de bouw- respectievelijk de onderhoudstermijn (mits deze laatste termijn is overeengekomen en meeverzekerd) ontstaat. Normaalgesproken wordt deze verzekering op aflopende basis per project afgesloten. Een doorlopende CAR-verzekering is echter ook mogelijk en biedt continue dekking voor door u in uitvoering te nemen werkzaamheden, waarbij in bepaalde gevallen er sprake is van een meldingsplicht per project vooraf.

Op een CAR verzekering zijn meerdere rubrieken te verzekeren, waarbij “het werk” als een verplichte dekking geldt. De overige rubrieken/verzekeringen zijn: aansprakelijkheid, bestaande eigendommen, hulpmaterialen, eigendommen directie en personeel, transport en bedrijfsschade.

Froonacker voelt zich thuis in de bouw! Jarenlange verzekeringservaring in deze sector heeft er toe geleid dat wij een ruime expertise op het gebied van deze specifieke technische verzekeringen hebben opgebouwd.

Voor meer informatie, een passend advies of het aanvragen van de verzekering kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.