WhatsApp: 06-44266464
A A A

Verzekeren

Froonacker biedt een gebalanceerd pakket verzekeringen tegen schade aan bijvoorbeeld voor uw bedrijfsgebouwen en inventaris, afgestemd op de specifieke risicosituatie van uw bedrijf. Wij ondersteunen u met een zorgvuldige risico-inventarisatie en het opstellen van zinvolle preventieve maatregelen tegen bijvoorbeeld brand, ontploffing en extreme weersomstandigheden, waarmee u de kans verkleint op schade. Zorgvuldig risicobeheer geeft u aanzienlijke premiebesparing, maar verzekert u vooral van bedrijfscontinuïteit. Graag adviseren wij u op het gebied van uw brandverzekeringen om de belangen van de onderneming optimaal te ondersteunen.