WhatsApp: 06-44266464
A A A

Met Froonacker maakt u bewuste keuzes

Welke risico’s zijn van toepassing op uw bedrijf of organisatie? En hoe gaat u met die bedrijfsrisico’s om? Heeft u een bewuste keuze gemaakt in wat wel en niet te verzekeren? En is die keuze financieel gezien nog steeds gunstig? Het managen van risico’s is een continu proces. Door veranderingen in de organisatie kunnen risico’s afnemen of juist ontstaan. Om de continuïteit van uw business te waarborgen, is het goed om bewuste keuzes te maken welke risico’s zelf te dragen en welke risico’s af te dekken met een verzekering. Froonacker kan u adviseren in dit risicomanagement. Zodat u zich bezig kunt houden met waar u goed in bent: ondernemen.

Proces

Na kennismaking met u en uw bedrijf, is de volgende stap in het proces van risicomanagement het in kaart brengen van de risico’s met betrekking tot bezittingen, activiteiten, directie en arbeid (personeel). Daarna volgt een analyse van deze risico’s. Op basis van deze analyse geven wij u advies dat is gericht op het verminderen, accepteren of overdragen van risico’s. U bepaalt zelf, aan de hand van dit advies, of u de risico’s accepteert of dat u risico’s wil verminderen dan wel geheel wilt afdekken door middel van een verzekering. Wij adviseren u dit proces regelmatig te herhalen en te evalueren, om te kijken of de genomen maatregelen nog voldoen. Dit kan door middel van een vast, jaarlijks adviesgesprek of vaker, wanneer er ontwikkelingen in het bedrijf zijn die invloed hebben op uw bedrijfsrisico’s.

Aanpak

Als ondernemer bent u bekend met het nemen van risico’s. Deze zijn inherent aan het bestaansrecht van de onderneming. Deze risico’s zijn te verdelen in:

  • Risico’s die niet te verzekeren zijn.
  • Risico’s die wel te verzekeren zijn, maar die u niet wilt verzekeren.
  • Risico’s die wel te verzekeren zijn en die u ook wilt verzekeren.

Om een bewuste keuze te maken hoe met bepaalde risico’s om te gaan, helpen wij u de risico’s in uw bedrijf te inventariseren en vervolgens te beoordelen. Daarna kunt u kiezen uit risicobeheersing, waarbij u bij­voorbeeld maatregelen en reserveringen treft om risico’s te elimineren of te verminderen, of risicofinanciering, waarbij u bijvoorbeeld een ver­zekering afsluit om het risico over te dragen. In de meeste gevallen in een combinatie van risicobeheersing en risicofinanciering optimaal.

Producten

Voor risicobeheersing en risicofinanciering zijn verschillende producten beschikbaar. Deze producten zorgen ervoor dat, indien een risico zich voordoet, de gevolgen ervan beperkt worden of dat maatregelen preventief werken voorafgaand aan het openbaren van het risico. Door de juiste producten te combineren met elkaar ontstaat er synergie: de combinatie van producten helpen de in kaart gebrachte risico’s te verminderen. Bijvoorbeeld: door het inschakelen van bewaking brengt u het diefstalrisico omlaag. Door de juiste producten te combineren, vallen de puzzelstukjes van risicomanagement op hun plek.

Verzekeren

Het afsluiten van een verzekering zorgt er niet voor dat het risico kleiner wordt, maar dat de financiële gevolgen van het risico verkleind worden. Deze financiële gevolgen van het risico wor­den overgedragen naar de verzekeraar. In het adviestraject van risicomanagement vermelden wij voor u geselecteerde verze­keringsoplossingen en offertes in een aparte bijlage. Hierbij toetsen wij tevens uw huidige pakket aan uw risicobehoefte. Het is mogelijk dat er verzekeringen in uw pakket zitten die overbodig zijn, niet zijn afgesloten of die u dient aan te passen. Wij vergelijken uw huidige pakket met onze aanbieding, op premie, voorwaarden, clausules, verzekerde bedragen, etc.

Meer informatie

Wilt u investeren in risicomanagement en erachter komen hoe uw bedrijfsrisico’s momenteel gedekt zijn?  Of wilt u meer informatie van ons ontvangen? Wij bespreken graag in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden met u.