WhatsApp: 06-44266464
A A A

Collectieve Verzuim

Als werkgever hebt u te maken met veel verantwoordelijkheden op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. U bent wettelijk verplicht om 70% van het salaris van een zieke werknemer 104 weken door te betalen (Wulbz). In veel (collectieve) arbeidsovereenkomsten is zelfs 100% afgesproken voor het eerste jaar. Kortom, ziekteverzuim van uw werknemers kan behoorlijk in de papieren lopen en een verzekering om de financiële gevolgen af te dekken is dan ook zeker het overwegen waard.

Froonacker biedt twee soorten verzuimverzekeringen aan:

  • Conventioneel - een eigen risico in tijd (wachtdagen)
  • Stop-Loss - een eigen risico in geld

De verzekeringen verschillen qua eigen risicoregeling. Belangrijk, want niet ieder bedrijf is gelijk. Dit biedt u als ondernemer de vrijheid om de vorm af te stemmen op uw type bedrijf, aantallen werknemers en gemiddelde leeftijd.

Beide typen verzuimverzekeringen kunnen in een basisvariant of in combinatie met een pakket aan Arbo- én reïntegratie diensten worden aangeboden. Bij de basisvariant regelt u zelf de reïntegratie en arbodiensten apart. Hiermee voldoet u zeker aan de verplichtingen uit de Wet ‘Verbetering Poortwachter’ en wordt u als ondernemer optimaal vanuit één loket ondersteund.

Voor meer informatie, een passend advies of het aanvragen van de verzekering kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.