WhatsApp: 06-44266464
A A A

Oudedagsvoorziening en Pensioen

Ondernemen is gericht op de toekomst. Hetzelfde geldt voor het pensioen van een ondernemer. Het is riskant alleen te vertrouwen op de toekomstige bedrijfswaarde als basis voor uw pensioen. De pensioenoplossingen via Froonacker stellen u als ondernemer in staat (een deel van) uw pensioen veilig te stellen en op die manier uw eieren niet allemaal in hetzelfde mandje te leggen. Wij adviseren u graag met betrekking tot de verschillende mogelijkheden in de complexe materie van (aanvullende) ondernemerspensioenen.

Directeur-Grootaandeelhouder (DGA) 

Een DGA kan een pensioen opbouwen in eigen beheer en valt in principe niet onder de (beschermende werking van de) pensioenwet. U hebt hiermee alles ‘in eigen hand’. Op papier. Maar wat blijft er over van uw pensioenvoorziening als uw onderneming in zwaar weer terechtkomt of zelfs failliet gaat? Een garantieverzekering biedt u de mogelijkheid om uw pensioen goed te regelen, onafhankelijk van de situatie van de onderneming. Bovendien voorkomt u op deze manier problemen voor zowel uw nabestaanden als uw bedrijf in het geval van vroegtijdig overlijden. Neem contact met ons op voor meer informatie of een persoonlijk adviesgesprek.

Hier vindt u de brief van Staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer betreffende pensioen in eigen beheer (PEB). 
Aanvullende informatie vindt u in de diapresentatie 'Pensioen in eigen beheer afgeschaft; hoe nu verder?'.

Hier vindt u de Nota van wijziging Pensioen in eigen beheer' en de bijbehorende aanbiedingsbrief van Staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer van 10 november 2016
 

Eénmanszaak of Vennootschap

Door gebruik te maken van de Fiscale Oudedags Reserve (FOR) verlaagt u de te betalen belasting over de winst. Dit belastingvoordeel kunt u gebruiken om een verzekering in box 3 te sluiten. Met de uitkering uit die verzekering hebt u geld om de belastingschuld over de oudedagsreserve te voldoen of om het pensioen voor u of uw nabestaanden veilig te stellen.

Een lijfrente-uitkering mag ingaan op elk door u gewenst moment en de premies die u betaalt voor de lijfrenteverzekering of bankspaarregeling zijn fiscaal aftrekbaar (tot een bepaald maximum welke wordt bepaald door de jaarruimte). De uitkeringen zijn belast.

Neem voor meer informatie of een advies afgestemd op uw persoonlijke situatie contact met ons op. Wij adviseren u en uw accountant graag met betrekking tot de mogelijkheden om uw pensioen zeker te stellen. Voor algemene informatie over pensioenen kunt u terecht op de site pensioen.com.

Klik hier voor onze Pensioen Vergelijker.