WhatsApp: 06-44266464
A A A

Ondernemers en arbeidsongeschiktheid

 

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is voor een zelfstandig ondernemer of Directeur-Grootaandeelhouder van groot belang. Sinds de afschaffing van de WAZ bestaat er geen ander vangnet dan de bijstand.

Wanneer een zelfstandig ondernemer of Directeur-Grootaandeelhouder een ongeluk krijgt of ziek wordt waardoor deze tijdelijk of definitief arbeidsongeschikt raakt, heeft dit grote gevolgen voor het inkomen en, mogelijkerwijs, de continuïteit van de onderneming. Daarom adviseert Froonacker ondernemers het financiële risico van arbeidsongeschiktheid nauwkeurig te evalueren.

Met een AOV via Froonacker is de ondernemer verzekerd van een onafhankelijk advies op maat: in een persoonlijk gesprek inventariseert Froonacker de huidige situatie en wensen op het gebied van bijvoorbeeld wachttijden, hoogte van de benodigde uitkeringen en het toe te passen arbeidsongeschiktheidscriterium. Afgestemd op de doelen, financiële situatie, kennis en ervaringen. Wij doen hierbij uitsluitend zaken met de vooraanstaande inkomensverzekeraars om de kwaliteit te waarborgen. Mocht de ondernemer dan door ziekte of een ongeval onverhoopt niet kunnen werken dan zorgt de AOV voor een passende inkomensdekking én, misschien nog wel belangrijker, ondersteuning bij re-integratie.

Wilt u meer informatie, een passend advies of de verzekering aanvragen dan kunt u contact opnemen met Froonacker.