WhatsApp: 06-44266464
A A A

E-Controle

De door AREPA Inspexx ontwikkelde e-Controle is een uniforme, praktijkgerichte en vooral betaalbare inspectie voor elektrische installaties en is afgeleid van de NEN 3140.

Insteek
De e-Controle vindt plaats volgens de 20-80 methodiek (in 20% van de tijd 80% van de gebreken) en is gericht op 3 deelgebieden:

Brandveiligheid ⇒ ca. een derde van de grote branden worden veroorzaakt door aan elektriciteit gerelateerde zaken;
Aanrakingsveiligheid ⇒ een behoorlijk aantal bedrijfsongevallen wordt veroorzaakt door een defect in de elektrische installatie;
Bedrijfcontinuïteit ⇒ een falende elektrische installatie kan problemen geven tijdens de productie.

De inspectie van de installatie wordt gecombineerd met een interview/gesprek met de eigenaar/gebruiker van de installatie. Tevens is een thermografisch onderzoek inbegrepen. Dit alles met het doel de bewustwording in het bedrijf te vergroten in alle geledingen van het bedrijf.

Na de inspectie worden de geconstateerde gebreken toegelicht en wordt advies gegeven m.b.t. het herstel, de hersteltermijn en het voorkomen van toekomstige gevaarlijke situaties.

Resultaat
De e-Controle is een momentopname, waarbij voor de geïnspecteerde locatie voldoende inzicht kan worden verkregen in de status van de installatie en – misschien nog wel belangrijker – de manier waarop hiermee wordt omgegaan.

Het schriftelijke eindresultaat is een beoordeling van de installatie waarbij een waardeoordeel wordt gegeven over de kwaliteit in combinatie met de bedrijfsvoering (onderhoud/gebruik e.d.), aangevuld met een lijst met geconstateerde gebreken. Gekoppeld aan deze gebreken wordt een herstelverklaring bijgevoegd die naar de verzekeraar kan worden geretourneerd om aan te geven dat de (ernstige) gebreken (door een gekwalificeerde installateur) zijn hersteld.

Goed om te weten is dat de e-Controle niet een volledige NEN 3140 inspectie is, maar beperkt is in tijd afhankelijk van het bedrijfsvloeroppervlak. Hierdoor zullen voor de meeste bedrijven de kosten aanzienlijk lager uitvallen dan bij een volledige NEN 3140 inspectie. Een ander voordeel is dat in tegenstelling tot de NEN 3140 inspectie de zeer belangrijke thermografische scan standaard is inbegrepen.

Relaties van Froonacker kunnen gebruik maken van een speciaal tarief. Via de onderstaande link kunt u de kosten van een agrarische e-Controle berekenen en tevens aanvragen.

Klik op onderstaande knop om de kosten van een agrarische e-Controle te berekenen en tevens aan te vragen. Vul bij verzekeraar ‘Froonacker/NLG’ in en vergeet niet uw polisnummer te vermelden.

 

 

 

Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.