WhatsApp: 06-44266464
A A A

Zakelijk

Met Froonacker maakt u als onderneming én ondernemer bewuste keuzes

Risico's
Welke risico’s zijn van toepassing op uw bedrijf of organisatie of op uzelf als ondernemer? En hoe gaat u met die bedrijfsrisico’s om? Heeft u een bewuste keuze gemaakt in wat wel en wat niet te verzekeren? En is die keuze financieel gezien nog steeds gunstig? Het managen van risico’s is een continu proces. Door veranderingen in de organisatie kunnen risico’s afnemen of juist ontstaan. Om de continuïteit van uw business te waarborgen, is het goed om bewuste keuzes te maken welke risico’s zelf te dragen en welke risico’s af te dekken met een verzekering.
Om een bewuste keuze te maken hoe met bepaalde risico’s om te gaan, helpen wij u graag de risico’s in uw bedrijf te inventariseren en vervolgens te beoordelen. Daarna kunt u kiezen uit risicobeheersing, waarbij u bij­voorbeeld maatregelen en reserveringen treft om risico’s te elimineren of te verminderen, of risicofinanciering, waarbij u bijvoorbeeld een ver­zekering afsluit om het risico over te dragen. In de meeste gevallen is een combinatie van risicobeheersing en risicofinanciering optimaal.

Verzekeren
Het afsluiten van een verzekering zorgt er niet voor dat het risico kleiner wordt, maar dat de financiële gevolgen van het risico verkleinen. Deze financiële gevolgen van het risico wor­den overgedragen naar de verzekeraar. In het adviestraject van risicomanagement vermelden wij voor u geselecteerde verze­keringsoplossingen en offertes in een aparte bijlage. Hierbij toetsen wij tevens uw huidige pakket aan uw risicobehoefte. Het is mogelijk dat er verzekeringen in uw pakket zitten die overbodig zijn, niet zijn afgesloten of die u dient aan te passen. Wij vergelijken uw huidige pakket met onze aanbieding, op premie, voorwaarden, clausules, verzekerde bedragen, etc.

Ondernemer
Om uw financiële positie als ondernemer voor nu en in de toekomst inzichtelijk te maken biedt Froonacker financieel advies aan. Tijdens dit proces wordt er voor u een financieel plan opgesteld. Hiermee krijgt u inzichtelijk wat uw huidige financiële positie is, en wordt er gekeken hoe uw financiële positie er in de toekomst uit ziet rekening houdend met een aantal mogelijke scenario’s. Hierbij kunt u denken aan pensioen, overlijden, het besteedbaar inkomen na arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Wellicht heeft u voor in de toekomst wensen en doelstellingen, zoals eerder stoppen met werken of de aankoop van een woning.

Froonacker adviseert u graag in dit risicomanagement. Zodat u zich bezig kunt houden met waar u goed in bent: ondernemen.
Wilt u investeren in risicomanagement en erachter komen hoe uw bedrijfsrisico’s momenteel gedekt zijn?  Of wilt u meer informatie van ons ontvangen? Wij bespreken graag in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden met u.