WhatsApp: 06-44266464
A A A

Privacy

Assurantiebedrijf Froonacker heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en verzekeringen. ABF Assuradeuren voert als Gevolmachtigd Agent namens verzekeraars verzekeringsovereenkomsten uit in de vorm van acceptatie en schadebehandeling. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken wij diverse persoonsgegevens.

Onze contactgegevens zijn:

  • telefoon: 0517-399 999
  • e-mail: info@froonacker.nl
  • website: www.froonacker.nl / www.abfassuradeuren.nl
  • postadres: Postbus 523, 8800 AM Franeker.

Froonacker is er voor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij zijn o.a. transparant over de soorten gegevens die door ons worden verwerkt, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. Froonacker heeft dit in kaart gebracht middels een, conform de wetgeving vereist, intern verwerkingsregister. Op verzoek kunt u het verwerkingsregister raadplegen.

In onderstaande documenten informeren wij u over hoe wij omgaan met uw privacy. Heeft u na het lezen van deze documenten nog vragen? Neemt u dan contact met ons op.

Als u gebruik maakt van onze webpagina, slaan wij geen gegevens op. Wij gebruiken geen cookies.