WhatsApp: 06-44266464
A A A

Uitvaart

 

In het geval van overlijden worden de nabestaanden niet alleen geconfronteerd met het verlies van hun familielid of partner, maar ook nog eens met financiële lasten. De uitvaartverzekering van Froonacker keert bij overlijden een bedrag uit om de kosten van een begrafenis of crematie te dekken. Hierdoor komen de nabestaanden niet voor (financiële) verrassingen te staan.

Bij aanvang van de verzekering wordt de hoogte van het verzekerde bedrag bepaald aan de hand van de wensen van de verzekeringnemer. Het verzekerde bedrag wordt jaarlijks verhoogd om de stijging van de prijzen bij te houden. De premie kan door middel van een periodieke betaling of koopsom worden voldaan.

De uitvaartverzekering is uit te breiden met dekkingen premievrijstelling bij overlijden en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Met deze dekkingen stopt de premieverplichting in het geval dat de verzekeringnemer komt te overlijden of arbeidsongeschikt raakt maar blijft de verzekering van kracht.

Voor meer informatie, een passend advies of het aanvragen van de verzekering kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.