WhatsApp: 06-44266464
A A A

Productwijzers

Wat mag u van een verzekeraar/assuradeur verwachten? Welke risico’s kunt u verzekeren? En wat doet een verzekeraar eigenlijk met de premie, behalve bij schade betalen?

Deze en andere algemene vragen komen aan bod in de productwijzers waarmee Nederlandse verzekeraars vanaf 1 januari 2009 werken. De productwijzers bieden basisinformatie in een toegankelijke taal om u als consument in staat te stellen zich beter te oriënteren op de verzekeringsmarkt. De productwijzers zijn ook onderdeel van de site van Froonacker.

Er zijn ruim twintig verschillende productwijzers voor veel gebruikte particuliere verzekeringsproductsoorten opgemaakt; van motorrijtuigenverzekeringen tot individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Zowel levensverzekeringen, schadeverzekeringen als inkomensverzekeringen komen aan bod. Iedere productwijzer beschrijft de algemene kenmerken van een verzekeringsproduct. Daarmee kan een consument aan de slag voor een eerste oriëntatie. Bovendien kan deze basisinformatie als een soort ‘leeswijzer’ helpen bij de vergelijking van de producten van individuele aanbieders. Informatie over de hoogte van premies en exacte polisvoorwaarden wordt níet gegeven; dat is aan de verzekeraars zelf. Ook voor het afsluiten van een verzekering moet een consument bij een tussenpersoon en/of individuele verzekeringsmaatschappij terecht.