WhatsApp: 06-44266464
A A A

Cyber- en datarisico's

Cyber- en data inbreuken zijn heel actueel en kunnen voor bedrijven, maar ook voor particulieren, een serieuze bedreiging vormen. De omvang en kosten van inbreuken zijn nog nooit zo hoog geweest en blijven jaarlijks stijgen. Alle bedrijven, groot en klein, ongeacht de branche, lopen in toenemende mate risico en elke organisatie kan te maken krijgen met externe en interne bedreigingen.

In mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking en dat heeft grote gevolgen, ook voor u. Alle bestuurders van bedrijven en instellingen zullen zich nóg bewuster moeten zijn van de gegevens die zij bezitten. In ons online infozine 'Cyber- en datarisico's' vindt u informatie over de veranderingen die u kunt verwachten en wordt het onderwerp vanuit verschillende perspectieven belicht. Daarnaast leest u verhalen van slachtoffers van cybercriminelen, een interview met de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens en een interessant betoog over data.

 

                             

Het is belangrijk dat bedrijven op de hoogte zijn van de risico's die het verzamelen van persoonsgegevens met zich meebrengen en dat bekend is wat gedaan moet worden om deze te beheersen. Naast de maatschappelijke taak om veilig om te gaan met persoonsgegevens, is er immers ook de wettelijke verplichting.

Als bedrijf krijgt u te maken met zeer hoge kosten na een inbreuk. Hierbij moet u denken aan kosten van forensisch onderzoek, meldingen aan gedupeerden, PR kosten, herstel van ICT-systemen, bedrijfsschade, boetes door het College Bescherming Persoonsgegevens en eventuele schadevergoedingen. Froonacker adviseert u over de risico's en mogelijke verzekeringsoplossingen.