WhatsApp: 06-44266464
A A A

Actueel

Voorkomen is beter dan verzuimen

21-06-2017

Psychische aandoeningen (waaronder stress en depressie) en aandoeningen aan het lichaam (waaronder RSI en rugklachten) zijn de meest voorkomende beroepsziekten in Nederland in 2014. Als werkgever kunt u deze soorten ziekteverzuim natuurlijk nooit helemaal voorkomen, maar u kunt wel bijdragen aan het geluk en de gezondheid van uw medewerkers.

6 Tips om verzuim te voorkomen
Goed omgaan met verzuim betekent dat u preventieve maatregelen neemt. Verzuimreductie kan het verschil maken. Draag bij aan het voorkomen van verzuim met deze 6 tips.

tip 1 Creëer goede werkplekken
Het voorkomen van verzuim begint bij een goede werkplek. Zorg bijvoorbeeld dat bureaus op de juiste hoogte staan, dat de temperatuur goed geregeld is, dat er voldoende frisse lucht is en voldoende daglicht.

tip 2 Zorg voor een goede werkdruk
Houdt uw medewerkers goed in de gaten. Dat de werkdruk af en toe hoog (of te laag) ligt is soms niet te vermijden, maar zorg dat uw medewerkers niet te vaak daar mee te maken hebben. Zorg ook dat ze goed weten wat ze moeten doen, biedt ze de mogelijkheid om hun eigen dag in te delen en zoek een balans in verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Op die manier zullen uw medewerkers zich zekerder voelen, meer energie hebben en is de kans kleiner dat ze zich vaak ziek melden.

tip 3 Maak het gezellig
Een goede werksfeer draagt bij aan het plezier op het werk. Uw medewerkers gaan met meer plezier naar het werk en zullen minder snel verzuimen.

tip 4 Geef ruimte voor ontwikkeling
Als de ontwikkeling in het werk stilstaat en uw medewerkers hebben geen mogelijkheden om zich ook persoonlijk te ontwikkelen, verdwijnt de lust om te werken. De balans slaat dan sneller door naar ziekmelden als er iets is.

tip 5 Luister naar uw mensen
Mensen worden graag gehoord. Luister goed naar ze en zorg dat uw mensen het gevoel hebben gewaardeerd te worden. Zodra medewerkers denken: “ze missen me toch niet” zullen ze sneller gaan verzuimen.

tip 6 Werk met een duidelijk verzuimprotocol
Heldere verzuimregels voorkomen dat medewerkers zich op oneigenlijke gronden ziekmelden (bijvoorbeeld omdat de kinderen ziek zijn) en dat ze weten hoe ze zich moeten ziekmelden. Met een duidelijk verzuimprotocol laat u als bedrijf ook zien dat u verzuim serieus neemt. Zorg dat het voor iedereen toegankelijk is en bespreek het minimaal eens per jaar in een teamoverleg.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons kantoor.

 

Bron: Finfin van Adfiz