WhatsApp: 06-44266464
A A A

Actueel

Meer keuzemogelijkheden in de rechtsbijstandsverzekering

14-07-2015

Vanaf oktober 2015 bieden Froonacker en rechtsbijstandsverzekeraar ARAG meer keuzemogelijkheid in het samenstellen van uw rechtsbijstandverzekering. Wij vinden het belangrijk dat de verzekering zo goed mogelijk bij uw wensen past. Vanaf 1 oktober kunnen klanten daarom kiezen met welke limiet zij zich voor de vrije advocaatkeuze (procedures waarbij een advocaat volgens de wet niet verplicht is) willen verzekeren. Bij procedures waarbij een advocaat wel verplicht is, veranderen de vergoedingen voor een externe advocaat vanzelfsprekend niet.

Zoals u weet hebben wij afgelopen januari onze voorwaarden aangepast naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Gerechtshof over de vrije advocaatkeuze. Bij procedures waar een advocaat niet verplicht is hebben onze klanten nu een dekkingslimiet van € 6.000 voor het gebruik van externe juridisch specialisten (advocaten of andere rechtens bevoegde deskundigen).
 
Keuze voor onze klanten
De huidige dekkingslimiet van € 6.000,- voor externe juridische specialisten blijft van kracht, tenzij u een andere keuze maakt. Per 1 oktober 2015 heeft u hiernaast de mogelijkheid om een keuze te maken voor de limiet waarvoor u zich voor vrije advocaatkeuze wilt verzekeren. Deze keuze heeft gevolgen voor de premie.
 
De mogelijke keuzes voor de klanten met een particuliere verzekering:
Verzekerd voor alleen module
Verkeer M/MV Pleziervaartuigen
Verzekerd voor meerdere modules
Limiet € 3.000,- / premieverlaging -0,5%
Limiet € 3.000,- / premiestijging 1%
Limiet € 6.000,- / premie blijft gelijk
Limiet € 6.000,- / premiestijging 3%
Limiet € 12.000,- / premiestijging 2%
Limiet € 12.000,- / premiestijging 11%
 
De mogelijke keuzes voor de klanten met een zakelijke verzekering:
Verzekerd voor alleen module
Verkeer M/MV bedrijfsmotorrijtuigen
Verzekerd voor meerdere modules*
Limiet € 6.000,- / geen premiestijging
Limiet € 6.000,- / geen premiestijging
Limiet € 9.000,- / premiestijging 1%
Limiet € 9.000,- / premiestijging 12%
Limiet € 12.000,- / premiestijging 2%
Limiet € 12.000,- / premiestijging 15%

*) Voor ProRechtCombinatie® (Para)medici en Agrarisch is er geen optie om alleen de module Verkeer te verzekeren. De premiewijziging is gelijk aan zakelijk verzekerd voor meerdere modules.

De limiet geldt voor de totale externe kosten. Welke limiet u ook kiest, u betaalt bij het inschakelen van een externe juridisch specialist (als dat niet verplicht is) altijd een eigen bijdrage. Voor particuliere klanten is dit € 250,- en voor zakelijke klanten € 500,-. Door deze aanpassingen wordt een forse premieverhoging voorkomen voor de verzekerden die een standaardlimiet kiezen en wordt geboden. Op deze wijze blijft het recht betaalbaar voor alle klantwensen.

Heldere en begrijpelijke polisvoorwaarden
De voorwaarden zijn herschreven en voorzien van een heldere structuur en taalgebruik. Deze omzetting heeft uiteraard geen gevolgen voor de verzekeringstechnische inhoud. De voorwaarden zijn nu herschreven voor de producten ProRechtPolis® Particulier, Flexpolis, ProRechtCombinatie® Zakelijke Markt, (Para)medici en Agrarisch. In de loop van 2015 zijn alle voorwaarden herschreven en deze worden aansluitend eind 2015 en uiterlijk per 1 januari 2016 ingevoerd. Natuurlijk informeren wij u zodra de wijziging daadwerkelijk plaatsvindt.
 
Toelichting vrije advocaatkeuze
Wij willen u graag informeren over de mogelijkheden van vrije advocaatkeuze in het kader van uw rechts-bijstandsverzekering. Hiervoor is een informatievideo op de site van Arag beschikbaar, klik hier. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met ons kantoor.