WhatsApp: 06-44266464
A A A

Actueel

Leegstand: wat nu?

02-06-2015

Heeft u een leegstaand pand? Dan is de kans op schade groter. Bijvoorbeeld door brand, diefstal of illegaal gebruik zoals hennepteelt. Gelukkig is dat risico te verkleinen, maar dat begint met het juiste inzicht. Daarvoor is deze checklist bedoeld. Ontdek hoe groot het risico op schade is. En neem direct de nodige maatregelen om de schade te beperken.

Over welke panden hebben we het? De volgende panden lopen meer risico op schade:
 • Slooppanden 

 • Panden die gekraakt zijn 

 • Panden met een slecht schadeverleden 

 • Slecht onderhouden panden 

 • Panden die langer dan drie jaar leegstaan 

 • Panden zonder of te weinig preventiemaatregelen
Inzicht in het risico op schade krijgen? Stel uzelf de volgende vragen: 

 • Hoe lang staat het pand al leeg en wat is de verwachte verdere duur van de leegstand? Hoe 
langer een pand leegstaat des te groter is de kans op schade. 

 • Wat is de reden van de leegstand? Leegstand na faillissement kan risico-verhogend zijn door 
weinig investering in onderhoud. 

 • Wat is de onderhoudstoestand van het pand? Een slecht onderhouden pand is makkelijker 
doelwit van vandalen en diefstal. 

 • Is het pand verzekerd (geweest)? Een voorheen onverzekerd pand heeft een grotere kans op 
slecht onderhoud en is dus risicovoller. 

 • Wat is de ligging van het pand en dus: is er sociale controle? In een afgelegen gebied of in een 
verpauperde buurt is de kans op vandalisme, diefstal of het starten van illegale activiteiten als 
hennepteelt of party’s groter. 

 • Hoe hoog is het verzekerd belang? De hoogte van de maximale mogelijke schade neemt 
hierdoor toe en ook is het pand aantrekkelijker voor criminelen. 

 • Is er volledige of gedeeltelijke leegstand? Bij volledige leegstand is de sociale controle 
minimaal en nemen de risico’s significant toe. 

 • Welke preventieve maatregelen zijn er getroffen? Preventieve maatregelen verkleinen de 
kans op schade en diefstal en vergroten de alarmering en alarmopvolging. 

 • Staat het pand te koop of te huur? Als dit niet het geval is dan kan er sprake zijn van 
achterstallig onderhoud.
Waarschuwingen voor eigenaren van leegstaande gebouwen
Iedere verzekeraar voert een eigen beleid als het gaat om uitsluitingen, eisen en voorwaarden bij het verzekeren van een leegstaand pand. Als eigenaar van zo’n pand is het verstandig een helder overzicht en inzicht te krijgen: welke risico’s zijn wel en welke niet gedekt?
 
Vaak voorkomende beperkingen in polisvoorwaarden van verzekeraars: 

 • Leegstand langer dan een bepaalde periode (bijvoorbeeld drie maanden) is verzekerd op 
beperkte condities. 

 • Er is alleen dekking als preventiemaatregelen zijn genomen, bijvoorbeeld alarmering of periodieke inspectie. 

 • Er wordt niet altijd glasdekking afgegeven. 

 • Er is soms geen garantie tegen onderverzekering. 

 • Er kan sprake zijn van een (verhoogd) eigen risico. 

 • Verantwoordelijkheid van controle van het leegstaande pand is soms opgenomen als clausule 
in de polis. De verzekeringnemer moet dan mogelijk ook aantoonbaar maken hoe hij die controle uitvoert.
Maatregelen
 • Als uw leegstand pand een hoog risico vormt? Neem dan als eigenaar de juiste maatregelen, bijvoorbeeld: 

 • Panden op een afgelegen locatie of industrieterrein met een hoog verzekerd belang kunnen worden voorzien van een inbraakmeldsysteem (mobiele ruimtedetectie). 

 • Panden met een zeer hoog verzekerd belang kunnen worden voorzien van een automatische brandmeldinstallatie met doormelding aan de Particuliere Alarmcentrale (PAC). 

 • Voor leegstaande woningen, kantoorpanden, appartementencomplexen kan antikraakbewoning een oplossing bieden. 

 • Als de nutsvoorzieningen (gas, water, elektra) nog aangesloten zijn, dienen de installaties aan de geldende NEN-normen te voldoen. 

 • Als het pand niet meer wordt verwarmd, kunt u water- en vorstschade voorkomen door waterleidingen af te tappen en af te sluiten. 

 • Laat bij voorkeur minimaal maandelijks een controle uitvoeren, of controleer het pand zelf.
 • Is er op het betreffende industrieterrein of winkelcentrum een collectieve beveiliging 
aanwezig (bijvoorbeeld KVO)?
Dan is het verstandig daaraan deel te (blijven) nemen. 

 
Feit
Naar schatting staat 20 - 25 procent van de bedrijfspanden voor kortere of langere tijd leeg - met name op bedrijventerreinen en in winkelcentra in perifere regio’s.
 
 
Bron: Verbond van Verzekeraars