WhatsApp: 06-44266464
A A A

Actueel

PERSBERICHT: Fusie Assurantiebedrijf Froonacker en Van de Witte Assurantiƫn

6 maanden geleden

Twee gerenommeerde Friese familiebedrijven zijn afgelopen week gefuseerd. Assurantiebedrijf Froonacker en Van de Witte Assurantiën/Schadeservice gaan samen verder als Froonacker Van de Witte Assurantiën.

Lees meer

Open dag Akkerbouwbedrijf Mts. Vogels te Firdgum

9 maanden geleden

Maatschap Vogels heeft een nieuwe bewaarloods en bestaat 100 jaar. Om dit te vieren wordt zaterdag 18 mei a.s. van 11.00 tot 17.00 aan de Camstrawei 41 in Firdgum de bewaarloods opengesteld voor publiek. Naast het bezichtigen van de kistenbewaring, is er een looproute met interessante informatiepunten. Voor kinderen is er een leuke speurtocht.

Lees meer

Voorstel registratieplicht en snelheidsverhoging landbouwvoertuigen

9 maanden geleden

Vrijdag 5 april jl. heeft de ministerraad akkoord gegeven op de invoering van de APK-plicht voor (land)bouwvoertuigen. Dit heeft als gevolg dat deze voertuigen geregistreerd moeten worden. Daarnaast staat in het voorstel dat de maximumsnelheid van 25 kilometer per uur wordt verhoogd naar 40 kilometer per uur.

Lees meer

Pechhulp in de Zomervakantie

19 maanden geleden

De zomervakantie staat voor de deur. Velen van u reizen de komende weken met de auto door Europa. Populaire vakantiebestemmingen in Frankrijk, Italië en Spanje zijn goed aan te rijden met de auto. Maar wat gebeurt er eigenlijk als u pech krijgt onderweg? Of een lekke band? Wie belt u en wat kunnen de pechhulpdiensten voor u betekenen?

Lees meer

Bent u al aan de slag met de AVG?

21 maanden geleden

Wat zijn de gevolgen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR) voor u?
Kom op 17 mei 2018 naar de AVG/GDPR bijeenkomst bij Froonacker.
Het staat al een tijdlang op de agenda’s van menig onderneming en dat is niet ongegrond. De AVG/GDPR-wetgeving treedt per 25 mei 2018 in werking.

Lees meer

Boetes bij niet naleven Arbowet

26 maanden geleden

Sinds 1 juli gelden de vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbobesluit. De Inspectie SZW gaat scherper toezien op naleving van de wetgeving.

Lees meer

Een einde aan schades door graafwerkzaamheden?

28 maanden geleden

Nulgraafschade.nl wil tienduizenden graafschades tot nul terugbrengen. Gasunie en MapXact, onderdeel van VolkerWessels Telecom, hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de verdere ontwikkeling van een grondradartechnologie die duidelijk en real-time de ligging van ondergrondse kabels en leidingen zichtbaar maakt.

Lees meer

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

29 maanden geleden

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met de invoering van deze verordening geldt in alle EU landen dezelfde privacywetgeving.

Lees meer

Nieuws inzake asbest; algeheel verbod per 2024

30 maanden geleden

Eigenaren van gebouwen waarin asbest is verwerkt, moeten de komende jaren rekening houden met lagere schade-uitkeringen. Verzekeraars sorteren voor op het verbod op asbestdaken vanaf 1 januari 2024.

Lees meer

Pensioen in eigen beheer afgeschaft

31 maanden geleden

Vanaf 1 juli is het voor ondernemers niet langer mogelijk het pensioen op te bouwen in eigen beheer. Dit komt doordat de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is aangenomen door de Eerste Kamer. Wat dit betekent voor u als ondernemer leest u hier. Ook geven we vijf tips over andere mogelijkheden om een spaarpotje op te bouwen voor uw oude dag.

Lees meer